Edita aquesta pàgina o sel·lecciona:

Treball de Legislatura

 

EXPOSICIÓ DE FETS

Que, en la temporada hortofrutícola, concretament  la taronja, s’ha produït una baixada dels preus dels cítrics degut a l’entrada de fruita d’origen Sud-africà, autoritzada per Brussel·les.

Que en el Terme d’Alberic hem patit dos episodis de pluges torrencials molt fortes així com inundacions, amb conseqüències catastròfiques per als Horts.

Açò ha provocat que la major part de les produccions hortofrutícoles no aprofitaren per a res amb la consegüent baixada d’ingressos per als agricultors, arribant en molts casos a una situació dramàtica i ruïnosa per a moltes famílies que viuen de la collita anual.

Que davant aquesta situació de desastre econòmic per als llauradors resulta molt difícil la instal·lació del reg per degoteig, per la difícil situació exposada, a la què han de fer front.

Que la Sèquia Real del Xúquer va aprovar una pujada d’un 350% en matèria  de “reg a manta als llauradors del Sector 2 sense tindre en compte cap criteri com els exposat abans.

 

És per tot això que DEMANEM

1.- L’aprovació d’una Moratòria en la pujada de preus durant quatre anys, mantinguent els preus de l’anterior Campanya de Regs del 2016.

2.- Una pujada progressiva dels preus des del 2021 en endavant.

3.- Demanar de la Sèquia Reial del Xúquer que aplique les Resolucions aprovades d’aquesta Moció i que pose en coneixement de la Junta Local de Reg allò aprovat pel seu acompliment.

RESUM PLENARI DEL 12 DE GENER DE 2017 29 de Gener de 2017
MOCIÓ D’OPOSICIÓ A LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU MAGATZEM DE RESIDUS RADIOACTIUS A CONFRENTS I PEL TANCAMENT DE LA CENTRAL NUCLEAR AL 2021 23 de Gener de 2017
MOCIÓ SOBRE EL PLA GLOBAL FRONT A INUNDACIONS I LA RECUPERACIÓ DEL XÚQUER 10 de Gener de 2017
MOCIÓ PER A LA NO INCLUSIÓ DE L’ENSENYAMENT PRIVAT DE LES AJUDES A ESTUDIANTS. PER AL CURS 2017-2018 9 de Gener de 2017
MOCIÓ PER A LA INCLUSIÓ DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL EN LES AJUDES ALS ESTUDIANTS PER AL CURS 2017-2018. 9 de Gener de 2017
VIDEO DEL PLENARI D’1 DE DESEMBRE 9 de Gener de 2017
RESUM PLENARI DEL’1 DE DESEMBRE DE 2016 19 de Desembre de 2016
ANDREU CONDE PRENDRÀ POSSESSIÓ EL PROPER PLENARI COM A REGIDOR 25 de Novembre de 2016
MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA XARXA DE CIUTATS VALENCIANES RAMON LLULL 23 de Novembre de 2016
MOCIÓ DE SUPORT AL NOU MODEL D’ENSENYAMENT PLURILINGÜE 23 de Novembre de 2016
RESUM DEL PLENARI DEL 3 DE NOVEMBRE DE 2016 8 de Novembre de 2016
MOCIÓ PER A CANVIAR LA DENOMINACIÓ TRADICIONAL DE CASA DE LA VILA I BATLLE 3 d'Octubre de 2016
MOCIÓ PER A LA REDACCCIÓ D’UN PLA TERRITORIAL D’EMERGÈNCIES MUNICIPAL D’ALBERIC 3 d'Octubre de 2016
MOCIÓ PER A DEFENDRE ELS CÍTRICS VALENCIANS DAVANT DEL CANVI D’ARANZELS DE LA UNIÓ EUROPEA 3 d'Octubre de 2016
MOCIÓ PER DONAR COMPTE DE L’EXECUCIÓ DE LES MOCIONS I ACORDS PLENARIS 3 d'Octubre de 2016
RESUM DEL PLENARI DEL 7 DE JULIOL I GRAVACIO 12 de Juliol de 2016
RESUM DEL PLENARI DEL 2 DE JUNY DE 2016 7 de Juny de 2016
PREGUNTES PER AL PLENARI DEL 2 DE JUNY 2 de Juny de 2016
MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ AL PROJECTE “RUTA DE L’AIGUA” PROPOSADA EN AVANTPROJECTE PER LA SÉQUIA REIAL DEL XÚQUER, PER A SOL•LICITAR A DIFERENTS INSTITUCIONS OFICIALS I FUNDACIONS LA FINANCIACIÓ I EXECUCIÓ DEL PROJECTE I INICIAR ELS TRÀMITS PER A LA DECLARACIÓ DE BRL DELS ELEMENTS HIDRÀULICS DEL TERME MUNCIPAL D’ALBERIC. 31 de Maig de 2016
MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ A LA XARXA DE MUNICIPIS PER LA POSADA EN VALOR DE LA MEMÒRIA HISTÓRICA. 31 de Maig de 2016

Etiquetes