MOCIÓ PER A MORATÒRIA PREU DEL REC A MANTA

 

EXPOSICIÓ DE FETS

Que, en la temporada hortofrutícola, concretament  la taronja, s’ha produït una baixada dels preus dels cítrics degut a l’entrada de fruita d’origen Sud-africà, autoritzada per Brussel·les.

Que en el Terme d’Alberic hem patit dos episodis de pluges torrencials molt fortes així com inundacions, amb conseqüències catastròfiques per als Horts.

Açò ha provocat que la major part de les produccions hortofrutícoles no aprofitaren per a res amb la consegüent baixada d’ingressos per als agricultors, arribant en molts casos a una situació dramàtica i ruïnosa per a moltes famílies que viuen de la collita anual.

Que davant aquesta situació de desastre econòmic per als llauradors resulta molt difícil la instal·lació del reg per degoteig, per la difícil situació exposada, a la què han de fer front.

Que la Sèquia Real del Xúquer va aprovar una pujada d’un 350% en matèria  de “reg a manta als llauradors del Sector 2 sense tindre en compte cap criteri com els exposat abans.

 

És per tot això que DEMANEM

1.- L’aprovació d’una Moratòria en la pujada de preus durant quatre anys, mantinguent els preus de l’anterior Campanya de Regs del 2016.

2.- Una pujada progressiva dels preus des del 2021 en endavant.

3.- Demanar de la Sèquia Reial del Xúquer que aplique les Resolucions aprovades d’aquesta Moció i que pose en coneixement de la Junta Local de Reg allò aprovat pel seu acompliment.

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.