MOCIÓ PER LA CONSERVACIÓ DE L’ARXIU HISTÒRIC D’ALBERIC

 

EXPOSICIÓ DE FETS

En l’antic Ajuntament, a la planta superior durant molts anys va estar obert i a disposició de les persones estudioses i de la gent en general el nostre ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL.

Al llarg dels darrers anys, va sofrir una sèrie d’actuacions, sempre intentant millorar-lo i ja per les darreries dels anys vuitanta es va contractar com a Arxiver al nostre estimat  Ximo Briz Dauder (qui desgraciadament ja no està entre nosaltres), què va ordenar i classificar els document en un temps en què l’Arxiu era un cúmul de papers, sense cap sentit ni ordre i a més no existia cap orientació per trobar la informació desitjada per la situació física de l’Arxiu.

Que sapiguem, es van instal·lar noves prestatgeries, canviant les de fusta per altres metàl·liques sempre en el mateix lloc, sabent que perillaven els documents allà guardats perquè les condicions ambientals, d’espai, temperatura, humitat, etc. no eren les adequades. Tot i això, l’Arxiu va restar en un lloc concret, amb les millors condicions possibles i, a més, amb un ordre i un llistat què permetien trobar lligalls sense massa problemes i poder-los consultar.

Des de Compromís volem manifestar la riquesa que suposa per al poble la existència del nostre Arxiu Històric Municipal, de la mateixa manera què ens preocupa el seu estat actual.

L’Arxiu Històric Municipal ja no està instal·lat en las seua totalitat en l’antic Edifici de l’Ajuntament, el problema és que tampoc sabem on estan emmagatzemats tots els arxivers que contenen els lligalls què el conformen. Sembla que una part d’aquests resta en les dependències de la Biblioteca i una altra part en algun magatzem municipal.

Davant aquests fets tan greus per a la Història i la Cultura d’Alberic, Compromís vol manifestar la preocupació perquè tots aquells documents de la nostra historia com a poble no estiguen recollits en un lloc com es mereixen, decent i amb unes condicions òptimes perquè no patisquen cap desfeta, desapareguen o s’espatllen i que puguen ser consultats per aquelles persones que així ho desitgen. És per tot açò exposat que DEMANEM:

 

 

1.- Que l’Ajuntament d’Alberic condicione un lloc què reunisca tots els requisits per a conservar i guardar tots els documents que formen l’Arxiu Històric del poble segons estableix la Llei 3/2005 de 15 de juny de la Generalitat, d’Arxius (2005/6897), concretament en el TITOL II, Capítol I, Secció 1ª, Article 21: “Obligació de tindre un dipòsit per Arxiu”. I en la Secció IV, Article 36, punts 1 i 2.

2.- Que la  persona especialitzada que es contracte “elabore com instrument de descripció, guies, inventaris, catàlegs i índex dels Fons Documentals, en qualsevol suport, seguint les normes de descripció internacionals” (Capítol III, Article 53, Punt 1 de la Llei. Es tindrà sempre present la Llei3/2005 de 15 de juny de la Generalitat, d’Arxius (2005/6897).

3.- La visita a l’Arxiu Històric sempre es deurà demanar per escrit, constant en la sol·licitud  el nom i cognoms, DNI, lloc de residencia, professió i qualsevol altres dades que identifiquen a la persona que ho demane. No s’hi podrà visitar l’Arxiu sense l’aprovació de la petició pel o la Regidor/a de Cultura o, en el seu cas, per l’alcalde/alcaldessa de l’Ajuntament , així mateix deurà ser acompanyada per un/a funcionari/ària per assegurar el bon ús de l’espai i d’allò consultat.

4.- Començar, en la mesura de les possibilitats, a informatitzar tots els documents per evitar la pèrdua de la informació i conservar de millor manera tots els documents històrics de l’Arxiu segons estableix l’Article 6, Punt 1 de l’esmentada Llei.

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.