MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT D’ALBERIC AL PACTE VALENCIÀ CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA.

El passat dilluns 18 de setembre es va presentar l’acord impulsat pel Govern valencià i que ha estat subscrit per tots els partits polítics amb representació a les Corts, així com pel govern espanyol i altres 63 entitats polítiques i socials.

L’anomenat Pacte valencià contra la violència masclista és un manual de 293 punts, que es pot descarregar íntegrament a:

https://assets.documentcloud.org/documents/4052756/PACTO-VALENCIANO-14-09.pdf

i que compromet a les administracions públiques de tres nivells (autonòmic, provincial i local), a universitats, agents de justícia, a sindicats i entitats feministes a lluitar de forma conjunta contra la violència masclista.

L’acord s’estructura en cinc eixos:

– garantir una societat lliure i segura contra la violència de gènere

– feminitzar la societat

– coordinar el treball en xarxa per a l’atenció de dones víctimes de violència masclista i dels seus fills i filles

– la socialització perquè aquest tipus de violència siga concebut com un conflicte polític

– i la dotació d’un pressupost estable per a poder desenvolupar i implementar els objectius consensuats.

Per a aquesta última part, la conselleria d’Igualtat augmentarà el seu pressupost de 9 a 12 milions d’euros.

El pla preveu l’ampliació de la xarxa de centres de la dona a totes les ciutats de més de 100.000 habitants i la creació d’un centre dona a l’interior de la província de València. De la mateixa manera, s’engegarà un protocol d’intervenció social educativa per a maltractadors condemnats.
A més, s’aplicaran mesures educatives com la formació obligatòria en igualtat per a treballadors públics i per als professionals que intervenen en la consulta integral de les víctimes i els seus fills, inclòs en l’àmbit sanitari.

També es formarà al personal docent per a la prevenció de violència de gènere i s’implantarà coordinadors d’igualtat en els centres educatius i es designaran persones expertes en el Consell Escolar de la Comunitat valenciana.

L’acord posa també especial atenció a les víctimes més vulnerables, aquelles que a més tenen alguna classe de discapacitat funcional que tindran un protocol específic, i aquelles víctimes amb conductes addictives tindran recursos propis.

Les institucions valencianes que han subscrit aquest pacte, partits polítics, universitats, mitjans de comunicació, cossos de justícia i seguretat pública, entitats i organitzacions de la societat civil i la ciutadania, es comprometen a lluitar contra tot tipus de violència cap a les dones, en tots els seus vessants i a complir, fer complir i promoure les accions de l’acord.

Una de les principals apostes del pacte és que les universitats incorporaran en els graus i postgraus formació específica en matèria de gènere, amb especial incidència en les carreres amb implicació directa en l’atenció a les víctimes. Així mateix, estableix que les víctimes de violència de gènere tindran la mateixa consideració que les víctimes del terrorisme, la qual cosa implica que les ajudes passen de 6.000 euros anuals a 75.000, a més s’impulsarà un pla d’habitatge públic assistit per a dones víctimes de violència amb diversitat funcional.

L’educació, no obstant això, no ha d’entendre’s una activitat exclusiva de les aules. El pacte treballa en un canvi de paradigma que ha de fonamentar-se en una escola co-educativa, en uns mitjans de comunicació responsables amb perspectiva de gènere, i un nou espai públic que permeta el desenvolupament de relacions saludables i lliures.

Per açò, estén la formació a agents de seguretat, als responsables dels serveis jurídics, a l’activitat dels mitjans de comunicació i a la cultura, on els centres museístics i culturals es comprometen a treballar en una programació paritària, que respecte els criteris d’equitat i fomente el coneixement de les dones creadores. Treballant en tots els àmbits de la vida pública per tal de visibilitzar el paper troncal de la dona a la nostra societat.

En paraules del President de la Generalitat:

“Aquesta és una qüestió que ens interpel·la tots, no és una qüestió individual, no és un fet domèstic i, per això, hem de visibilitzar-lo perquè, quan una dona és agredida, tots som agredits i intimidats. Amb el Pacte contra la Violència de Gènere donem resposta col·lectiva a un problema col·lectiu”.

 

PROPOSTA D’ACORD

PRIMER.

Que l’Ajuntament d’Alberic, com a entitat, es compromet a signar aquest pacte i a complir i fer complir les propostes que inclou.

 

SEGON 

L’Ajuntament d’Alberic es compromet a  difondre-ho i promocionar-ho als mitjans de comunicació d’àmbit local , així com a publicitar-ho al web municipal amb enllaç a a la pàgina:

www.sumatalpacte.com/va/

 

TERCER

Instar també al grups polítics municipals, associacions cíviques de la localitat, així com a totes les empreses adjudicatàries i entitats dependents de l’Ajuntament d’Alberic a fer efectiva la seua adhesió al Pacte Valencià contra la violència masclista.

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.