MOCIÓ PER A LA CREACIÓ DE RUTES DE PASSEIG SEGURES

Afortunadament al poble i terme d’Alberic és freqüent veure gent de totes les edats practicant el passeig, la carrera a peu, o la bicicleta, modalitats totes elles de fer exercici individual o col·lectiu que cada dia augmenta el nombre de practicants.

Les zones urbanes més utilitzades són el sector R i la Muntanyeta i els seus voltants on diàriament un gran nombre de ciutadans les utilitzen per fer exercici.

També hi ha al terme fora de les zones urbanes, dues zones periurbanes del terme municipal que fonamentalment són utilitzades per al passeig o la carrera com són:
Al Llevant, les diferents rutes de les quals es fa ús són els camins:

d’Alcosser, Algoletges. Molí Canyar i Fondos.

Al Ponent:

les rutes possibles estan entre els camins de la Paira, Foyeta, via de servei de l’autovia cap al Serrà i Capdella i la via de servei de la Sequia Reial del Xúquer.

En aquestes dues zones rurals, la circulació compartida de vianants i vehicles provoca situacions de perill per ambdós, sent més evident per les característiques del camí i per la seua intensitat d´us els camins d’Algoletges i Alcosser en la ruta de Llevant i en el pont i pel camí de la Paira en la de Ponent,

 

 

 

Per totes aquestes raons proposem al Plenari de l’Ajuntament de d’Alberic l’adopció dels següents

ACORDS:

 

1.- Condicionament estructural de les rutes rurals de passei.

2.-Senyalització adequada de les zones descrites tant per a vianants com per a vehicles.

3.-Campanya d’informació i sensibilització de seguretat viària de totes les rutes anomenades.

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.