MOCIÓ PER A LA RESTITUCIÓ DEL MONUMENT A TOTES LES VICTIMES DE LA DARRERA GUERRA CIVIL

 

EXPOSICIÓ DE FETS

 Que en acabar el llarg període de la dictadura franquista i constituïts per eleccions lliures i democràtiques els primers governs municipals, l’Ajuntament d’Alberic va decidir per adopció plenària la construcció d’un monument “en memòria de totes les persones caigudes a conseqüència de la darrera guerra civil” com així constava literalment en la placa adjunta al monument què va ser col·locat en la Plaça de la Constitució dalt del jardí.

 

Que per circumstàncies diverses, entre altres el deteriorament del monòlit què estava col·locat en la Plaça de la Constitució i concretament en el jardí que hi existeix, es va procedir per acord municipal al seu enderrocament aprovant-se, en la mateixa sessió plenària, la plantació d’una olivera, pel significat de pau i concòrdia que té aquesta espècie, en el lloc on estava el monument, adequat l’espai per diferenciar-lo de la resta d’arbres i amb la condició de posar de nou la placa commemorativa, la qual cosa no s’ha dut a terme.

Que segons la Llei de Memòria Històrica 52/2007 de 26 de desembre, aclaria literalment que:

L’esperit de reconciliació i concòrdia, i de respecte al pluralisme i a la defensa pacífica de totes les idees, que va guiar la Transició, ens va permetre dotar-nos d’una Constitució, la de 1978, que va traduir jurídicament eixa voluntat de retrobament dels espanyols, i articulava un estat social i democràtic de dret amb clara vocació integradora”. I també que “és l’hora, doncs, que la democràcia espanyola i les generacions vives que hui en gaudeixen honren i recuperen per sempre tots els que directament van patir les injustícies i greuges produïts, per uns o altres motius polítics o ideològics o de creences religioses, en aquells dolorosos períodes de la nostra història. Per descomptat, els qui van perdre la vida. Amb ells, les seues famílies. També els qui van perdre la seua llibertat per patir presó, deportació, confiscació dels seus béns, treballs forçosos o internaments en camps de concentració dins o fora de les nostres fronteres”. I que així mateix “En aquest sentit, la llei estableix les bases perquè els poders públics duguen a terme polítiques públiques dirigides al coneixement de la nostra història i al foment de la memòria democràtica”.

Amb l’esperit conciliador que reflexa la Llei en afirmar que “S’estableixen, així mateix, una sèrie de mesures en relació amb els símbols i monuments commemoratius de la Guerra Civil o de la Dictadura, sustentades en el principi d’evitar tota exaltació de la sublevació militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la Dictadura, en el convenciment que els ciutadans tenen dret que així siga, que els símbols públics siguen ocasió de trobada i no d’enfrontament, ofensa o greuge”, i fent nostra aquesta voluntat de conciliació amb cap intenció de remoure ferides tancades o ofendre a cap persona, però amb la clara voluntat de promoure allò abans exposat, de que les noves generacions coneguen la història recent del nostre país en vistes a evitar futures confrontacions i tornar la dignitat a milers de persones què mai haurien d’haver-la perdut, proposa a la Corporació Municipal en Ple l’aprovació dels següents

ACORDS

 

1.- Que en el lloc on estava instal·lat el Monòlit Commemoratiu es torne a posar un element que faça present allò exposat.

 

2.- Que des del Grup Municipal de Compromís per Alberic pensem que la plantació d’una olivera seria una bona idea per a que es restablira el monument anterior, sempre i quan l’arbre estiguera ben delimitat perquè no es confonguera amb la resta i omplira el buit deixat per la retirada del Monòlit.

 

3.- Que es tornara a posar en el front del lloc que ocupe l’olivera la mateixa placa de marbre que va ser retirada i que literalment deia: “En homenatge a tots els caiguts a conseqüència de la darrera guerra civil”, ajudant -com segueix dient la Llei en la Exposició de Motius a “contribuir a tancar ferides encara obertes en els espanyols i a donar satisfacció als ciutadans que van patir, directament o en la persona dels seus familiars, les conseqüències de la tragèdia de la Guerra Civil o de la repressió de la Dictadura. Vol contribuir-hi des del ple convenciment que, aprofundint d’esta manera en l’esperit del retrobament i de la concòrdia de la transició, no són només eixos ciutadans els que resulten reconeguts i honrats sinó també la democràcia espanyola en el seu conjunt”.

 

4.-  Que en la major brevetat possible es duga a terme l’execució del restabliment del Monument, donant a conèixer al poble d’Alberic el fet celebrant amb un Acte Públic on tothom estiga convidat.

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.