MOCIÓ PER MANIFESTAR L’0P0SICIÓ A UN TRASVASAMENT D’AIGÜES DEL XÚQUER DES D’ALARCON AL VINALOPÓ

Moció presentada per el regidor no adscrit Benjamin Nogués en nom de Compromís per Alberic.

El passat 14 de març el Consell d’Aigua de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer va informar favorablement el projecte del Pla Hidrològic de conca de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer i el va elevar al Govern a través del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. Aquest projecte va entrar en vigor el passat 13 de juliol data de la seua publicació en el BOE.

 

La documentació relativa al projecte -que consta d’uns 5.000 fulls- es va posar a disposició dels membres del Consell d’Aigua amb tan sols 48 hores d’antelació, amb la inclusió d’aspectes rellevants que no formaven part de la documentació que durant 6 mesos es va sotmetre a informació pública.

 

Entre les variacions donades a conèixer 48 hores abans de la reunió del Consell trobem les següents:

 

1- S’inclouen, per primera vegada, els estalvis procedents de la modernització de regadius de la Ribera del Xúquer, entre els “recursos excedents” que podran enviar-se al Vinalopó, Alacantí i Marina Baixa.

 

2- Es contempla que al menys 12 hm3/any de recursos no assignats generats pels afluents del Xúquer aigües avall de Tous es trasvasaran al Vinalopó, Alacantí i Marina Baixa.

 

El 26 de març, abans de la reunió del Consell Nacional de l’Agua per informar el projecte de Pla Hidrològic del Xúquer, el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient signà un protocol amb la Generalitat Valenciana en el qual es comprometia a avaluar la possibilitat transvasar aigua no sols des de l’Assut de la Marquesa, sinó també des de Corte de Pallàs, Antella o utilitzar la connexió del transvasament Tajo-Segura des de l’embassament d’Alarcón.

 

La Generalitat Valenciana i els beneficiaris del transvasament Xúquer-Vinalopó han defensat aquesta alternativa de transvasament des d’Alarcón argumentant que els regants de la Ribera podrien utilitzar els recursos no assignats generats pels afluents del Xúquer aigües avall de Tous i així alliberar un volum equivalent, de com a mínim 12 hm3/any, en l’embassament d’Alarcón, al qual tenen vinculades les seues concessions.

 

D’aquesta manera, la intenció és transvasar anualment un mínim de 12 hm3 del Xúquer des d’Alarcón, i a més a més, tots els estalvis de la modernització de regadius generats a la Ribera del Xúquer, ja que estan considerats com recursos excedents segons el Pla.

El Xúquer és un riu sobreexplotat, que ha perdut en les últimes dècades més de la meitat del seu cabal i que a penes pot atendre les seues necessitats. Qualsevol transvasament d’aigua que no siga de sobrants i des de l’Assut de la Marquesa, al final del riu, suposa una amenaça a la supervivència del Xúquer i de l’Albufera, els seus cabals i els seus usos.

 

Els estalvis de la modernització del regadiu de la Ribera han de quedar-se íntegrament en el Xúquer per a compensar els cabals que deixaran d’anar al riu, a l’aqüífer de la Plana Sud de València i a l’Albufera amb la modernització, i per incrementar les garanties de subministrament als usuaris de la Ribera.

 

És inacceptable que mentre es nega una concessió d’aigua del Xúquer als abastiments de boca de la Ribera, que han vist com els seus aqüífers s’han contaminat amb nitrats i pesticides, es projecte transvasar regularment aigua del Xúquer des d’Alarcón fins Alacant,  i  a més amb recursos procedents de la modernització del regadius de la Ribera.

 

Malgrat l’oposició reiterada de tots els sectors afectats a la comarca de la Ribera, regants, ecologistes, sindicats, organitzacions agràries o partits polítics els plans d’aquest nefast transvasament continuen endavant amb la participació del propi Govern de la Generalitat, que no atén els interessos ambientals i socio-econòmics de la Ribera.  

 

Per tot allò anteriorment expressat l’Ajuntament d’Alberic acorda:

 

1- Manifestar el total rebuig a qualsevol projecte de transvasament d’aigües del Xúquer a Alacant amb toma aigües amunt de la toma existent a l’Assut de la Marquesa, ja siga Antella, Cortes de Pallàs o des d’Alarcón, ja que posaria en perill la supervivència del Xúquer, de l’Albufera i dels diferents usos en la conca cedent.

 

2- Manifestar que l’únic transvasament possible és el que es realitze al final del riu, des de l’Assut de la Marquesa, una vegada els cabals a transvasar han complit les seues funcions ambientals i s’ha garantit un cabal ecològic suficient fins a la desembocadura.

 

3- Manifestar que els estalvis de la modernització del regadiu de la Ribera han de quedar-se íntegrament en el Xúquer per a compensar els cabals que deixaran d’anar al riu, a l’aqüífer de la Plana Sud de València i a l’Albufera, i per incrementar les garanties de subministrament als distints usuaris de la Ribera.

 

4- Traslladar els anteriors acords al President de la Generalitat Valenciana, al Conseller d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, a la Presidenta de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, a la Ministra d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i a la Mesa pel Xúquer.

 

Alberic 13 de novembre de 2014

En Francesc Xavier Martínez Sànchez-gil

Portaveu del Col·lectiu de Compromís per Alberic

La moció va ser presentada per el regidor no adscrit Benjamin Nogués i va ser aprovada per unanimitat.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *