MOCIÓ 25 NOVEMBRE 2014 CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Moció entregada a la regidora del PSOE Rosario Lázaro Benavent, aquesta manifesta en el plenari que en lloc de presentar la nostra presentaba una semblant del seu partit.

La nostra moció deia:

El 25 de novembre, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones, va ser declarat per l’Assemblea General de Nacions Unides el 17 de desembre de 1999, i ha de sevir per visibilitzar-la i per actuar per a la seua desaparició.

Any rere any venim denunciant les dramàtiques conseqüències de la violència de gènere, fruit de les desigualtats socials que situen les dones en una situació de vulnerabilitat per patir múltiples agressions, i que malgrat aquestes reiterades declaracions, lluny de minvar, va augmentant amb xifres que necessiten molt més que una reflexió puntual i una adhesió nominal quan s’apropa aquesta data.

Enguany, terriblement dramàtic, ens ha deixat 10 dones assassinades al País Valencià, 77 dones i xiquetes assassinades a tot l’Estat espanyol, xifres brutals d’una violència que els organismes internacionals qualifiquen de pandèmia. Davant aquesta realitat, cal que ens plantegem per què no s’avança, què s’està fent malament i també assumir el compromís d’actuar decididament per canviar les coses.

Un any més hem que de denunciar una retallada als PGE (Pressupostos Generals de l’Estat) de més d’un 33% del pressupost destinat a polítiques d’igualtat, així com del programa 232C “Actuaciones para la prevención integral de la violència de genero” pateix una retallada d’un 1,5% respecte del pressupost de 2013 i una baixada acumulada d’un 22,5% des de 2008. Són objectius d’aquest pla qüestions tan importants com sensibilitzar i facilitar les denúncies, millorar la resposta policial, judicial i social; i estan dins del seu àmbit d’actuació en part també l’atenció a les dones majors i la trata de dones.

 

 

L’Observatori de Violència de gènere del Consell General del Poder Judicial ja ha fet una seriosa advertència: els ajustaments són responsables que moltes dones retiren la denúncia, ja que es troben en una situació de desprotecció que l’actuació municipal podria compensar. Així doncs, podem concloure que la manca d’una implicació responsable dels ajuntaments en les polítiques d’igualtat, està posant en situació de risc a moltes dones.

Això quan el mateix Govern de l’Estat vol eliminar les competències municipals en matèria d’igualtat, prevenció i ajuda contra la violència de gènere. És per tot açò que malgrat les declaracions de rebuig, aquesta violència és exercida des de les mateixes institucions quan abandonen el deure de tindre com a prioritat garantir el dret a una vida digna de tota la ciutadania, de totes les ciutadanes.

Dades com l’augment de dones joves assassinades, o que un 4,9% de les adolescents han patit violència masclista,  o també què les relacions de parella entre la gent jove està adoptant perfils de submissió i zels i que en massa  casos arriben a situacions d’extrema gravetat, deixen clar que no s’està anant pel bon camí i hem de continuar denunciant la mala gestió que ve realitzant-se en matèria d’educació i prevenció.

I si l’educació és el primer pas per començar a lluitar contra aquesta xacra, el Govern de l’Estat ha aprovat una Llei, la LOMQE, que elimina els principis coeducadors de convivència i no discriminació, d’educació en valors humans i matèries que els potencien i que són imprescindibles per a previndre la violència masclista i la no discriminació per raó de sexe i gènere.

I hem de denunciar la manca de voluntat per adoptar un sistema educatiu que siga coeducador i on s’eduque per a construir la societat a partir de valors d’igualtat i de cooperació i no de competitivitat, així com la no presència a l’ensenyament de l’educació afectivo-sexual en tota la seua diversitat, aspecte de la formació de les persones que no pot estar absent del sistema educatiu.

Diguem no, també, a les subvencions a  centres educatius on hi ha disgregació de l’alumnat per sexes i on es perpetuen els papers tradicionals de desigualtat.

Cal que des dels ajuntaments es posen en marxa plans d’acció per a la prevenció i eradicació de la violència de gènere en la adolescència, ja que l’augment desmesurat de delictes per violència de gènere en aquest tram de població evidencia un fracàs inacceptable i afecta el futur de la nostra societat. L’Ajuntament ha d’exercir la seua tasca educadora en tots els seus àmbits d’actuació i accions de govern, i aprofitar totes les circumstàncies per realitzar una acció educadora i transformadora, que és la millor manera de previndre.

És per tot això que  presentem al ple les següents propostes:

 

  • Fer arribar a les diverses administracions de la Generalitat i de l’Estat la nostra preocupació per l’abandonament d’actuacions públiques per protegir les víctimes de la violència de gènere i demanar que les mantinguen, així com que les doten dels recursos pressupostaris adients, que de cap manera poden ser disminuïts, ja que amb la situació de greu crisi que pateix la nostra societat es fan més necessàries encara. Exigir als Governs que apliquen i desenvolupen la Ley Integral de Medidas Contra la Violencia de Género i que la doten convenientment.

 

  • Dissenyar estratègies d’actuació i elaborar els pressupostos municipals amb perspectiva de gènere, i això pel que fa a la violència contra les dones vol dir,

a.- Conèixer la realitat local respecte dels maltractaments, per detectar allà on cal actuar i on cal previndre.

b.- Elaborar un pla de formació del funcionariat, treballadors i treballadores municipals per tal que siguen sensibles i tinguen estratègies per treballar les polítiques de gènere.

c.- Introduir entre les prioritats municipals la protecció i assistència a les dones que pateixen violència de gènere.

d.- Desenvolupar estratègies de prevenció contra la violència de gènere des dels àmbits educatiu, cultural, festiu, laboral, d’incentivació de l’associacionisme de les dones, sanitari, d’assistència social, dins les competències municipals i tenir-ho com a criteri transversal en qualsevol activitat municipal.

e.- Dotar tot açò en les partides corresponents del nostre pressupost municipal.

 

  • Dissenyar d’un pla d’acció específic per a la prevenció i eradicació de la violència de gènere en la adolescència , que ha de ser convenientment dotat als pressupostos municipals.

 

  • Traslladar aquests acords a les Corts Valencianes i a tots els seus grups parlamentaris.

 

 

Alberic 10 de novembre de 2013.

 

En Francesc Xavier Martínez Sànchez-gil

Portaveu del Col·lectiu de Compromís per Alberic

Aquesta moció no va ser aprovada per 9 vots de la dreta en contra , equip de govern (PP, Cva) i el regidor d’AIA, front als 8 vots afirmatius dels regidors no adscrits, PSOE i Esquerra Unida.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *