MOCIÓ PER A LA CONDEMNA, NETEJA, DENÚNCIA I REPARACIÓ DE LES PINTADES NAZIS REALITZADES EN BÉNS PÚBLICS D’ALBERIC.

Moció presentada al plenari de l’Ajuntament d’Alberic per Compromís a través de la regidora del PSOE Rosario Lázaro Benavent

 

Des de fa un temps s’ha observat que en determinats llocs del municipi es
reliazan impunement pintades d’ideologia nazi.
Aquestes pintades s’han fet en els túnels d’accés a la Muntanyeta, les parets
desl quals, són béns públics del municipi. Adjuntem fotos de les mateixes a
aquest escrit.
Segons l’Ordenança Municipal Reguladora de les Normes Bàsiques per a la
Convivència Ciutadana i Govern Municipal en Alberic en el títol segon. De les
normes bàsiques per a la convivència ciutadana, Capítol primer.-Disposicions
generals. Article 7è Prohibicions de caràcter general. que diu: Causar
destrosses, embrutar, pintar o menyscabar en qualsevol forma, els
edificis i instal · lacions, tant públics com privats, tanques, tanques o parets
divisòries, els bancs i fonts públiques, papereres, contenidors de residus, fanals
d’enllumenat, pals de línia d’electricitat i telefònics, conduccions d’aigua i
mobiliari urbà en general, així com tots els béns i serveis siguin d’interès públic
o privat i, en general, infringir les normes d’ornament.
A més d’infringir impunement l’ordenança municipal, el contingut d’aquestes
pintades atempta contra la convivència ciutadana amb missatges xenòfobs i
racistes que poden incitar a actes violents contra determinats sectors de la
població, cosa que des d’aquest Ple s’ha d’evitar i perseguir amb tota la
contundència que les lleis preveuen per a aquestes provocacions.
També, segons l’Ordenança Municipal Reguladora de les Normes Bàsiques per
a la Convivència Ciutadana i Govern Municipal en Alberic Títol tercer. Del
procediment sancionador Capítol primer.- De les infraccions i les seves
sancions. Article 29 Infraccions que diu: L’incompliment de qualsevol de les
obligacions o de les prohibicions contingudes en aquesta ordenança tindrà la
consideració d’infracció administrativa i podrà ser sancionat per l’Alcaldia o els
seus delegats en la forma i quantia que es regula.
Des del Col · lectiu de Compromís per Alberic pensem que la inacció per part
de l’alcaldia sobre aquestes pintades ha estat fruit de la desídia i no de donar
impunitat a aquest tipus d’organitzacions feixistes. Són pintades que atempten
contra el nostre model de convivència i els valors democràtics i, en aquest
sentit, entenem que s’ha d’actuar de manera contundent davant d’aquests
casos, per la qual cosa proposem els següents
ACORDS
PRIMER. Des del nostre col · lectiu condemnem i demanem la condemna per
part del Ple de l’ajuntament de les pintades feixistes aparegudes en diferents
punts d’Alberic, ja que aquestes són impròpies d’una societat civil democràtica,
on qualsevol acte d’apologia feixista mitjançant la simbologia nazi que ha
aparegut pintada, menysprea les nombroses víctimes ocasionades i incita a la
persecució de ciutadans de la nostra societat alberiquenya.
SEGON.- Que netegen el més aviat possible les esmentades pintades per part
de l’Ajuntament, abans que els seus missatges puguen provocar alteracions de
la convivència ciutadana al poble.
TERCER.- Que s’investigue l’autoria d’aquestes pintades i se’ls sancione
d’acord a les ordenances municipals esmentades, així com que es remeta als
autors o els seus representants legals l’import de les despeses de la neteja
realitzada.
QUART.- Que denunciï als autors de les pintades, ja que el seu contingut pot
ser constitutiu d’un delicte contra la convivència ciutadana d’acord al que les
lleis determinin al respecte.
Alberic, 7 d’octubre del 2014
En Francesc Xavier Martínez Sànchez-gil

Aprovada per Unanimitat.

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *