MOCIÓ DE SUPORT A LES COOPERATIVES DE CRÈDIT I LES CAIXES RURALS VALENCIANES

Moció presentada al plenari de l’Ajuntament d’Alberic per Compromís a través del regidor no adscrit Benjamin Nogués Ortega.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
El procés de reestructuració del sistema financer realitzat al conjunt de l’Estat espanyol
durant el període de crisi econòmica ha suposat la desaparició de la major part de les
caixes d’estalvis valencianes i podria posar en perill el manteniment de les
cooperatives de crèdit i caixes rurals que encara existeixen atès que el Govern
Espanyol pretén amb un nou Real Decret obligar-les a fusionar-se i convertir-se en
bancs.
Actualment, el sistema bancari valencià està composat per una caixa d’estalvis, Caixa
Ontinyent, i 31 caixes rurals/cooperatives de crèdit, de les quals, 18 estan integrades
en el Grupo Cooperativo Cajamar, 8 formen part de la Asociación Española de Cajas
Rurales i 5 no formen part de cap dels dos grups però han adquirit participacions del
Banco de Crédito Social Cooperativo constituït per Cajamar. Aquestes 31 caixes
rurals/cooperatives de crèdit suposen una quota de mercat del 12% dels dipòsits i del
9% dels crèdits del sistema bancari valencià, amb 310 oficines, 1.525 treballadors,
6.000 milions d’euros en crèdits i 5.700 milions d’euros en dipòsits.
Les Caixes Rurals i les Cooperatives de Crèdit són necessàries per a la recuperació de
l’economia valenciana. Les Caixes Rurals i les Cooperatives de Crèdit són entitats
financeres dedicades preferentment al finançament: del món rural de les cooperatives
valencianes, i també dels sectors industrial i de serveis, amb una forta tradició històrica
al nostre país.
Es tracta d’entitats financeres directament vinculades a les necessitats creditores de
sectors estratègics per a l’economia valenciana com l’agricultura, la indústria i els
serveis i que tenen el seu origen en el model europeu de les Cooperatives de Crèdit i
Caixes Rurals. Són entitats financeres arrelades al territori, la seua activitat bancària
està dirigida al finançament de l’economia real i productiva, en particular a les
empreses locals i l’emprenedoria, i una part dels seues beneficis econòmics es
reverteixen a la societat a través del patrocini d’activitats socials, culturals i artístiques
de la comunitat local.
La bancarització de les cooperatives de crèdit i les caixes rurals suposarà la seua
desaparició i la consolidació d’un model de banca comercial de grans dimensions, la
qual cosa esdevindrà en un sector bancari fortament concentrat i un mercat oligopolístic
dominat per 6 grans bancs. Les caixes rurals i les cooperatives de crèdit són entitats
financeres independents sòlides i viables destinades a cobrir les necessitats financeres
dels xicotets estalviadors i de les xicotetes i mitjanes empreses. Cap caixa
rural/cooperativa de crèdit ha necessitat ser rescatada ni ha rebut diners públics durant
la crisi actual i la majoria compleixen amb les exigències de capital i de solvència
imposades per la Unió Europea.
L’economia valenciana necessita una banca pròpia i socialment responsable que
desenvolupe la seua activitat financera en els àmbits local i comarcal amb un model de
gestió de proximitat i democràtic i els poder públics han de garantir aquest tipus de
banca.
I és per això que L’Ajuntament d’Alberic
ACORDA:
PRIMER: Exigir a les Administracions Públiques i als Governs (Autonòmic i Central)
que garantisquen la continuïtat de les Caixes Rurals i les Cooperatives de Crèdit. El
sistema econòmic i social de la Comunitat Valenciana necessita d’una banca pròpia
valenciana com ara les caixes rurals i les Cooperatives de Crèdit.
SEGON: Instar el Govern València que mitjançant la Conselleria d’Economia
garantisca el futur de les caixes rurals i cooperatives de crèdit valencianes i a l’Institut
Valencià de Finances per què l’instrument al servei del finançament de l’economia
valenciana i al servei del funcionament de les caixes rurals i les cooperatives de crèdit, i
de les seccions de crèdit de les cooperatives agràries.
TERCER: Instem a l’Ajuntament d’Alberic a que signe el manifest de suport a les
cooperatives de crèdit i caixes rurals valencianes A iniciativa de l’Institut Universitari
d’Investigació en Economia Social, Cooperativisme i Emprenedoria IUDESCOOP de la
Universitat de València: http://www.manifiestocajasruralesvalencianas.org
QUART: Es done trasllat a totes les Caixes Rurals i Cooperatives de Crèdit valencianes
del resultat de la votació, així com al Ministerio de Economia y al de Hacienda y
Administraciones Públicas, a la Conselleria d’Hisenda, a la Confederació de
Cooperatives de la Comunitat Valenciana, a les Cambres de Comerç de la Comunitat
Valenciana i al Banco de España.
Alberic, 7 d’octubre de 2014
En Francesc Xavier Martínez Sànchez-gil
Portaveu del Col·lectiu de Compromís per Alberic

 

Aquesta moció, va ser aprovada per el plenari de l’Ajuntament d’Alberic per majoria (10 vots a favor front a 7 en contra).

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *