MOCIÓ PER UNA LLEI ELECTORAL MÉS JUSTA, IGUALITÀRIA, DEMOCRÀTICA I PARTICIPATIVA

 

 

Moció conjunta amb IXA-Som Alberic, Alberic pel Canvi i Compromís per Alberic.

El passat 14 de març es va presentar a les Corts Valencianes una proposta d’una nova llei electoral per part dels partits que formen part de l’Acord del Botànic (PSPV, Compromís i Podem). La proposta de llei electoral contempla una rebaixa de la barrera electoral del 5 al 3 per cent, una barrera que fins ara ha deixat fora de la cambra autonòmica alguns partits polítics amb forta implantació en el territori valencià. Les llistes seran desbloquejades, com en nombrosos països europeus, i es podran marcar fins i tot tres membres els quals, si superen el 10% dels vots vàlids obtinguts per la candidatura en la circumscripció, promocionaran als primers llocs de la llista.

La paritat estarà present en totes les candidatures i fins i tot a l’hora d’aplicar el vot preferencial. En la proposta de llei es plantegen mesures per a facilitar el vot dels residents a l’estranger amb paperetes electròniques perquè les puguen imprimir. Aquesta llei s’adapta a l’Estatut del 2006 i regula la dissolució anticipada de Les Corts.

Amb més detall, les principals característiques de la nova llei electoral són:

 

Rebaixa de la barrera electoral al 3%.

-La barrera electoral actual del 5% dels vots emesos (vàlids+nuls) a nivell autonòmic és la més dura de l’Estat amb l’única excepció de la de Canàries.

 

-La barrera electoral es rebaixa al 3% dels vots vàlids (sense comptar els nuls) a nivell de circumscripció i en el conjunt de la Comunitat Valenciana.

 

Vot preferencial, llistes desbloquejades.

-L’elector/a continuarà votant la candidatura d’una única formació però tindrà la possibilitat, si així ho desitja, d’expressar la seua preferència per un màxim de 3 candidats o candidates d’eixa llista a través d’un vot categòric (amb una creueta).

 

-Els candidats o candidates que compten amb vots preferencials que suposen el 10% del total de vots vàlids obtinguts per la seua candidatura en la circumscripció promouran dins de la llista.

 

-Únicament queden exclosos els caps de llista i els suplents.

 

-En cas de que l’elector no expresse cap preferència o s’enganye en el vot preferencial, el vot a la candidatura continuarà sent igualment vàlid.

 

Llistes cremallera

– L’actual llei electoral valenciana no compta amb cap mesura d’igualtat entre homes i dones, i únicament cal complir la proporció 60-40 que marca la Llei Orgànica estatal 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes. Ara es proposen llistes cremallera per a garantir la igualtat total en l’accés a la representació d’homes i dones.

 

-Les dones i homes apareixeran ordenats alternativament, corresponent els llocs imparells a un sexe i els parells a l’altre fins a completar el nombre total de persones candidates.

 

-Es blinda esta proporció del 50-50, fins i tot, amb el vot preferencial ja que les persones candidates d’un determinat sexe només promouran al lloc que ocupe el candidat o candidata del seu mateix sexe.

 

-Als efectes de la llei, es considera vàlida la identitat de gènere expressada que siga acreditada per la Generalitat Valenciana d’acord amb el que estableix la Llei 8/2017, de 7 d’abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió de gènere a la Comunitat Valenciana.

 

-També es contempla la paritat en la composició de la Junta Electoral Valenciana.

 

Incompatibilitats

-Serà incompatible l’exercici com a diputats o diputades per als membres de les corporacions locals, integrants dels gabinets de membres del Consell, persones que ostenten la presidència o direcció general d’una Caixa d’Estalvi o titulars d’autoritats portuàries per nomenament de la Generalitat.

 

Primàries obertes

 

– Per a enfortir la democràcia interna dels partits s’incentiva la realització de primàries obertes a la ciutadania, ajudant a sufragar els gestos que comporta la realització de primàries. Així, s’incrementarà en un 5 % l’import de la subvenció electoral per a aquelles candidatures que acrediten, davant la Junta Electoral Valenciana, la utilització d’un procediment de primàries obertes a la ciutadania que garantisca un procés democràtic de concurrència de candidatures i la participació mitjançant vot directe per a l’elecció de les seues llistes.

 

Debats obligatoris

 

-S’estableix l’obligatorietat de la celebració de debats electorals en la televisió pública valenciana en horari de màxima audiència.

 

-En estos debats no només participaran les candidatures amb representació a Les Corts sinó també aquelles que hagen obtingut almenys el 3% dels vots vàlids en altres eleccions celebrades des de llavors en el mateix àmbit territorial (generals o europees).

 

Mailing unificat

 

-Es preveu l’enviament centralitzat de paperetes i publicitat de les diferents candidatures per estalviar recursos econòmics a l’administració i aconseguir un menor impacte en el medi ambient.

 

-En este repartiment no només entrarien les candidatures que solen realitzar mailing (aquelles amb representació a Les Corts) sinó també les que hagen obtingut almenys el 3 % dels vots vàlids en altres eleccions celebrades des de l’última convocatòria a Les Corts en el mateix àmbit territorial (generals o europees).

 

-El mailing unificat es realitzarà en cas d’eleccions a Les Corts no concurrents amb altres eleccions ja que en eixe cas l’enviament ha de ser sufragat, per llei, per l’Estat i s’ha d’evitar una doble despesa a l’administració valenciana.

 

Facilitar el vot de les persones residents absents

 

-Els i les residents a l’estranger han de tindre garantit que comptaran amb la documentació necessària per a votar. Tot i que és l’Estat qui té la competència per modificar el “vot pregat”, amb la nova llei electoral es pot facilitar este vot, especialment pel que fa al retard en l’arribada de la documentació.

 

-Es posarà a disposició dels electors residents absents que viuen en l’estranger els diferents jocs de paperetes en format electrònic de cada circumscripció per poder ser impresos i utilitzats amb total garantia per part dels electors i electores residents a l’estranger.

 

Distribució proporcional d’espais electorals

 

-La distribució del temps gratuït de propaganda electoral en cada mitjà de comunicació de ràdio i televisió de titularitat pública, i en els diferents àmbits de programació que aquests tinguen, es realitzarà de forma proporcional a la representació obtinguda en Les Corts garantint 5 minuts per a cada formació sense representació a Les Corts.

 

Adaptació a l’Estatut de 2006

 

-S’adapta la llei a l’Estatut de 2006 regulant la dissolució avançada de Les Corts i les denominacions estatutàries.

 

 

Per tot açò, presentem els següents acords:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACORDS

 

ÚNIC. El ple de l’Ajuntament D’Alberic dóna suport a la proposta de nova llei electoral valenciana presentada a les Corts Valencianes, que millora la representació de les sensibilitats democràtiques, i que és més justa, més igualitària i més participativa.

 

 

 

 

 

SR ALCALDE PRESIDENT  DE L’AJUNTAMENT D’ALBERIC.

 

 

Francesc Xavier Martínez i Sànchez-gil    Miquel Àngel i Pallarès   Alfonso Martínez Escandell

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.