Edita aquesta pàgina o sel·lecciona:

Treball de Legislatura

Aquesta moció es presenta conjuntament Compromís per Alberic amb Som Alberic-IXA i Alberic pel Canvi.

vergonya

Na Demelsa Part Moreno i En Eduard Sala Albelda, en representació dels grups Compromís per Alberic, IXA Som Alberic i Alberic pel Canvi, presentem la següent:

 

Moció sobre Europa, els refugiats i els drets humans

 

Després dels últims esdeveniments i veient que la situació de milers de refugiats no millora, més bé al contrari, no podem quedar callats.

 

Hem vist, este hivern, com els governs de la Unió Europea han deixat dormir al ras, sense aigua ni aliments, milers de persones (xiquets i xiquetes, discapacitats, dones embarassades…) sense accés a la protecció a la qual tenen dret. Sens oblida que molts dels nostres majors patiren situacions similars havent de fugir a altres països.

 

La desastrosa actuació dels governs europeus i de la comissió europea estan demostrant que mai han cregut en Europa. Ens fan avergonyir de ser europeus. A més, no oblidem que la guerra de Síria, en part, és responsabilitat dels interessos que els països europeus tenen amb la indústria armamentista i les grans multinacionals de les matèries primeres. No és una guerra que ens siga aliena, és una guerra que és responsabilitat de les societat occidentals i dels nostres governs.

 

Segons denuncien diverses ONGs, com per exemple Amnistia Internacional o Intermon Oxfam, unes 10.000 persones estan atrapades a Grècia amb la frontera de Macedònia, en condicions terribles a causa d’una política arbitrària i discriminatòria de tancament de fronteres, i segons Nacions Unides, les 30.000 que es troben atrapades al camp de refugiats en poc de temps podrien passar de 70.000.

 

Altres, com ACNUR o Médicos sin Fronteras afirmen que s’ha convertit l’illa grega de Lesbos en un lloc de registre i expulsió, com a conseqüència de l’acord entre Europa i Turquia. A més, la UE acorda enviar refugiats a un país en el qual no es respecten els drets humans més elementals: Turquia. Este acord incomplix la Convenció de Ginebra sobre l’Estatut de Refugiats on es prohibixen expulsions col·lectives.

 

Aquesta no és l’Europa que volem construir. No és l’Europa de la solidaritat i la fraternitat a la qual la ciutadania aspirem; sinó que es convertix en una Europa xenòfoba, racista i cruel que està condemnant a persones que lluiten per la seua vida a viure a la intempèrie, a embarassades a donar a llum en camps de refugiats sense cap tipus d’atenció mèdica, o nounats a dormir en el fang; sense més eixida que la malaltia i la mort.

 

Siga com siga, els ciutadans i les ciutadanes d’Alberic no volem sentir vergonya de tenir la nacionalitat europea i demanem que Europa afronte els seus compromisos humanitaris d’acord amb la seua tradició intel·lectual i ètica.

 

Per tot això proposem els següents punts d’acord:

 

  1. Sol·licitar al govern en funcions i a tots els grups parlamentaris que s’oposen a la ratificació del preacord entre la UE i Turquia que possibilita l’expulsió massiva de refugiats en sòl europeu en territori turc.

 

  1. Sol·licitar a la Comissió Europea que desenvolupe una nova política d’asil i migració en la que es prioritze a les persones i als drets humans, aplicant de manera efectiva la Directiva Europea de protecció temporal, aprovada el 20 de juliol de 2001.

 

  1. Sol·licitar a la diplomàcia dels països de la UE que utilitzen tots els seus ressorts per aturar la guerra a Síria. Especialment exercint un control efectiu sobre la compra-venda d’armament, evitant finançar les diferents parts en conflicte a través de la compra-venda d’energia i matèries primeres i promovent una gradual disminució de la indústria armamentista europea i mundial a través de la publicació de totes les dades i contractes que es facen, implantant impostos especials a la indústria armamentista i evitant la ingerència dels lobbies d’aquesta indústria en les decisions polítiques.

 

  1. Demanar a l’Estat espanyol que pose en funcionament els mecanismes oportuns per tal d’acollir de manera efectiva els refugiats que tinga assignats.

 

  1. Recordar a les autoritats competents que Alberic s’ha oferit com a ciutat refugi i posar-nos novament a la seua disposició.

 

  1. Que la bandera europea onege a mitja asta al balcó d’aquest ajuntament de forma temporal, mentre Europa seguisca atemptant contra els drets humans en matèria d’asil i acollida de refugiats.

 

  1. Notificar aquest acord a la ciutadania del municipi, al govern d’Espanya, a tots els grups parlamentaris del Congrés i a la Comissió Europea.

 

 

MOCIÓ PER A LA PROHIBICIÓ DE CIRCS AMB ANIMALS 5 de setembre de 2015
MOCIÓ pel 28 DE JUNY, DIA INTERNACIONAL DE L’ORGULL LGTB+ 5 de setembre de 2015
PROPOSTA DE COMPROMÍS PEL ALBERIC DE SOUS DE L’ALCALDE I REGIDORS. 31 d'agost de 2015

Etiquetes