Edita aquesta pàgina o sel·lecciona:

Treball de Legislatura

RESUM DEL PLE DE L’1 DE DESEMBRE DE 2016

Cal destacar que les mocions que vam presentar per part de Compromís no van ser acceptades en temps per qüestió d’hores, esperem que la nova secretaria siga tan ferma en els terminis per a tots igual.

Per tant les mocions presentades seran tingudes en consideració al pròxim ple.

Ordre del dia

Punt 1.Presa de possessió del nou regidor Andreu Conde Domingo.

Es procedeix a la promesa per part del nostre company Andreu Conde Domingo, en el vídeo està aquesta promesa íntegra, de la qual tots estem molt orgullosos.

Punt 2. Aprovació, si escau de l’acta de la sessió anterior.

L’acta és aprovada.

Punt 3. Afers dictaminats el dia 25-11 per la comissió informativa especial de comptes, política econòmica i govern obert:

Punt 3.1 Dació de comptes de l’informe corresponent al tercer trimestre del 2016 sobre el compliment dels termes que preveu la llei 15/2010

Es procedeix a donar l’explicació.

Punt 3.2 Dació de compte de la informació subministrada al Ministeri d’Hisenda en compliment de la llei 2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera corresponent al tercer trimestre del 2016.

Es procedeix a donar l’explicació.

Punt 3.3 Aprovació expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 4/2016

Una altra modificació de crèdits no prou aclarida per l’equip de govern i va la quarta. COMPROMÍS vota NO al costat de Som Alberic-IXA i Alberic pel Canvi. El PP s’absté i l’Equip de govern PSOE i Ciutadans per Alberic l’aproven.

Punt 4. Assumptes dictaminats per la comissió informativa de política per a les persones, serveis socials i festes.

Punt 4.1 Proposta d’Alberic pel Canvi per regular les consultes ciutadanes a Alberic.

COMPROMÍS vota afirmativament a la proposta de regular les consultes ciutadanes juntament amb Som Alberic-IXA i Alberic pel Canvi. L’equip de govern vota que no i el PP s’absté. Quedant rebutjada la proposta.

Punt 4.2 Proposta del PSOE sobre el suport a la plataforma per la defensa i millora de la sanitat pública de la Ribera.

S’aprova amb els vots de COMPROMÍS, PSOE, Ciutadans per Alberic, Som Alberic-IXA i Alberic pel Canvi i els vots en contra del PP.

Punt 4.3 Proposta d’Alberic pel Canvi per a l’aplicació de mesures locals en matèria de drets humans i igualtat de gènere.

S’aprova per unanimitat.

Punt 5. Mocions d’urgència.

Es presenta una moció per part de l’equip de govern que és defensada per la senyora secretària curiosament. Ens abstenim en la urgència i en la proposta que no queda gens clara ni la urgència ni la proposta, esperem el vídeo de l’ajuntament.

MOCIÓ SOBRE EUROPA, ELS REFUGIATS I ELS DRETS HUMANS 1 d'abril de 2016
MOCIÓ PER A DECLARAR LA MUNTANYETA PARATGE NATURAL MUNICIPAL 1 d'abril de 2016
MOCIÓ PER L’ADHESIÓ AL PACTE D’ALCALDES I ALCALDESSES PER UNA ENERGIA LOCAL SOSTENIBLE 1 d'abril de 2016
MOCIÓ 26 D’ABRIL – DIA DE LA VISIBILITAT LÈSBICA 1 d'abril de 2016
MOCIÓ PER LA RETIRADA DE LA SIMBOLOGIA FRANQUISTA I PER UNA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEMÒRIA HISTÒRICA. 1 d'abril de 2016
ENS ESTAN MATANT ELS PINS DE LA MUNTANYETA 16 de març de 2016
GRAVACIÓ PLENARI EXTRAORDINARI 10 DE MARÇ 16 de març de 2016
GRAVACIÓ DEL PLENARI DEL 3 DE MARÇ 9 de març de 2016
MOCIÓ PER A LA CREACIÓ DE UN CONSELL CONSULTIU DEL PATRIMONI VEGETAL I MEDI RURAL D’ALBERIC. 29 de febrer de 2016
VIDEO DEL PLENARI DEL 4 DE FEBRER DE 2016 I RESUM DEL PLE 7 de febrer de 2016
MOCIÓ CONTRA L’ASEJAMENT ESCOLAR 1 de febrer de 2016
MOCIÓ DE COMPROMÍS PER ALBERIC PERQUÉ ES COMPLISCA LA NORMATIVA PER A NOMENAR AL NOU CAP DE LA POLICIA LOCAL D’ALBERIC 1 de febrer de 2016
MOCIÓ CONTRA LA PRESÈNCIA DE PLAQUES COMMEMORATIVES A POLÍTICS CONDEMNATS PER CORRUPCIÓ ALS EDIFICIS PÚBLICS D’ALBERIC 1 de febrer de 2016
MOCIÓ PER A SOL.LICITAR QUE L’AJUNTAMENT D’ALBERIC ESTUDIE PRESONARSE EN LA CAUSA DE CORRUPCIÓ VINCULADA AL PPCV (OPERACIÓ TAULA) 1 de febrer de 2016
RESUM DEL PLENARI DEL 14 DE GENER DE 2016 19 de gener de 2016
RESUM DEL PLENARI EXTRAORDINARI DEL DIA DE LA NIT DE NADAL 24-12-2015 26 de desembre de 2015
MOCIÓ PER L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT D’ALBERIC AL CONVENI DE LA GENERALITAT CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA 2 de desembre de 2015
MOCIÓ PER A LA DEROGACIÓ DE LA LOMQE 2 de desembre de 2015
MOCIÓ 25 DE NOVEMBRE ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES 2 de desembre de 2015
RESUM DEL PLENARI DEL 5 DE NOVEMBRE DE 2015 10 de novembre de 2015

Etiquetes