Edita aquesta pàgina o sel·lecciona:

Treball de Legislatura

 

Durant el mes d’abril de 2016 la Generalitat Valenciana va promoure la recollida de signatures a favor d’un manifest que portava per títol “Per un finançament just”. Més de 600 entitats valencianes, entre les quals més 300 ajuntament valencians, el van subscriure. Posteriorment, a les Corts Valencianes s’han pres per unanimitat diferents acords, amb data 22 de febrer de 2017 i 5 d’abril de 2017, respecte a la necessària reforma del sistema de finançament i les inversions de l’Estat d’acord al pes poblacional de la Comunitat Valenciana.

 

Com diu el manifest impulsat per la Generalitat Valenciana, tot pot canviar, perquè hi ha una coincidència total entre totes les forces polítiques i socials per a donar per acabada aquesta situació.

 

El manifest proposava les demandes següents:

 

  1. Una reforma immediata del sistema de finançament autonòmic, amb efectes a 1 de gener de 2014, que possibilitara als valencians i les valencianes disposar d’uns serveis públics fonamentals (sanitat, educació i protecció social) de qualitat, i permetera de la mateixa manera l’exercici de les competències pròpies (ocupació, habitatge, medi ambient, infraestructures, cultura, promoció econòmica) i arribar, com a mínim, a la mitjana de finançament per habitant del conjunt de comunitats autònomes.

 

  1. El reconeixement del dèficit de finançament acumulat des que es van dur a terme les transferències de competències a la Comunitat Valenciana, xifrat almenys en 12.433 milions d’euros des del 2002 fins al 2013, com també la definició i l’establiment d’un mecanisme de compensació dels dits dèficits.

 

  1. L’execució per part de l’Estat d’unes inversions en infraestructures equiparables, com a mínim, al pes poblacional de la Comunitat Valenciana i la compensació de la insuficiència inversora dels últims anys

 

Ara, amb la finalitat de mantindre viu l’esperit d’aquell impuls, el ple l’Ajuntament d’Alberic proposa l’acord de les mesures següents que ajuden a promoure una major conscienciació entre la ciutadania de la necessària i urgent revisió del sistema de finançament que permeta a les valencianes i als valencians l’exercici de les seues competències i un major benestar social.

ACORDS

 

1- Instar el Govern Central a realitzar una reforma immediata del sistema de finançament autonòmic que possibilite als valencians i les valencianes disposar dels recursos suficients per a poder gaudir d’uns serveis públics de qualitat i permeta, d’igual manera, l’exercici de les competències pròpies.

 

2- Instar el Govern de l’Estat perquè les inversions territorialitzades es facen d’acord amb el  pes poblacional

 

3- Mostrar el suport de l’Ajuntament al manifest penjant una pancarta a la façana de l’ajuntament o d’altres edificis públics amb el lema “Per un Finançament Just”.

 

4-  Impulsar i fomentar la celebració de jornades, reunions, conferències o actes sobre la reforma necessària del sistema de finançament i la confecció de cartells i d’altres materials publicitaris per a col·locar-los als edificis públics i dependències municipals amb el lema “Per un Finançament Just”.

 

5- Notificar el present acord a la Presidència de la Generalitat Valenciana, a les Corts Valencianes i a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies perquè faciliten els materials que editen o els acords que puguen prendre a favor de la reforma del sistema de finançament.

 

MOCIÓ SOBRE EL PLA GLOBAL FRONT A INUNDACIONS I LA RECUPERACIÓ DEL XÚQUER 10 de gener de 2017
MOCIÓ PER A LA NO INCLUSIÓ DE L’ENSENYAMENT PRIVAT DE LES AJUDES A ESTUDIANTS. PER AL CURS 2017-2018 9 de gener de 2017
MOCIÓ PER A LA INCLUSIÓ DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL EN LES AJUDES ALS ESTUDIANTS PER AL CURS 2017-2018. 9 de gener de 2017
VIDEO DEL PLENARI D’1 DE DESEMBRE 9 de gener de 2017
RESUM PLENARI DEL’1 DE DESEMBRE DE 2016 19 de desembre de 2016
ANDREU CONDE PRENDRÀ POSSESSIÓ EL PROPER PLENARI COM A REGIDOR 25 de novembre de 2016
MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA XARXA DE CIUTATS VALENCIANES RAMON LLULL 23 de novembre de 2016
MOCIÓ DE SUPORT AL NOU MODEL D’ENSENYAMENT PLURILINGÜE 23 de novembre de 2016
RESUM DEL PLENARI DEL 3 DE NOVEMBRE DE 2016 8 de novembre de 2016
MOCIÓ PER A CANVIAR LA DENOMINACIÓ TRADICIONAL DE CASA DE LA VILA I BATLLE 3 d'octubre de 2016
MOCIÓ PER A LA REDACCCIÓ D’UN PLA TERRITORIAL D’EMERGÈNCIES MUNICIPAL D’ALBERIC 3 d'octubre de 2016
MOCIÓ PER A DEFENDRE ELS CÍTRICS VALENCIANS DAVANT DEL CANVI D’ARANZELS DE LA UNIÓ EUROPEA 3 d'octubre de 2016
MOCIÓ PER DONAR COMPTE DE L’EXECUCIÓ DE LES MOCIONS I ACORDS PLENARIS 3 d'octubre de 2016
RESUM DEL PLENARI DEL 7 DE JULIOL I GRAVACIO 12 de juliol de 2016
RESUM DEL PLENARI DEL 2 DE JUNY DE 2016 7 de juny de 2016
PREGUNTES PER AL PLENARI DEL 2 DE JUNY 2 de juny de 2016
MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ AL PROJECTE “RUTA DE L’AIGUA” PROPOSADA EN AVANTPROJECTE PER LA SÉQUIA REIAL DEL XÚQUER, PER A SOL•LICITAR A DIFERENTS INSTITUCIONS OFICIALS I FUNDACIONS LA FINANCIACIÓ I EXECUCIÓ DEL PROJECTE I INICIAR ELS TRÀMITS PER A LA DECLARACIÓ DE BRL DELS ELEMENTS HIDRÀULICS DEL TERME MUNCIPAL D’ALBERIC. 31 de maig de 2016
MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ A LA XARXA DE MUNICIPIS PER LA POSADA EN VALOR DE LA MEMÒRIA HISTÓRICA. 31 de maig de 2016
MOCIÓ PER L’ACONFESSIONALITAT DE L’AJUNTAMENT D’ALBERIC 31 de maig de 2016
MOCIÓ PER SOL•LICITAR A LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA L’ADHESIÓ I COL•LABORACIÓ AL PLA “AVALEM JOVES” DEL CONSELL 31 de maig de 2016

Etiquetes