MOCIÓ PER A LA NO INCLUSIÓ DE L’ENSENYAMENT PRIVAT DE LES AJUDES A ESTUDIANTS. PER AL CURS 2017-2018

 

MOCIÓ PER A LA NO INCLUSIÓ DE L’ENSENYAMENT PRIVAT DE LES AJUDES A ESTUDIANTS. PER AL CURS 2017-2018

Analitzades les bases per a sol·licitar ajudes per a estudiants, s’observa que els estudiants que opten voluntàriament per l’ensenyament en universitats o centres privades també són ajudats per l’ajuntament.

Un alumnat d’una universitat o un centre privada ho és per dos motius: o perquè ho prefereix la família o perquè no ha arribat a la nota de tall necessària i en tots dos casos la família té renda suficient per poder pagar aquests estudis.

Suvbencionar privilegis no ha de ser el destí dels diners públics que com tots sabem prové dels impostos que tots paguem. Estudiar en una universitat privada o un centre privat no deixa de ser un privilegi per a aquells que sense estar preparats per cursar uns estudiós se’ls poden pagar o una lliure elecció si l’economia ho permet per estar al costat d’un elit.

La destinació de les ajudes de diners públics de l’ajuntament ha de servir per alleujar l’economia domèstica de les famílies que tenen alumnes estudiant, sent evident que les famílies que trien una educació privada d’elit no necessiten aquest ajut econòmica doncs disposen de renda suficient per fer-ho. Això a més suposa un detriment per als ajuts a les famílies que realment ho necessiten.

Únicament tindria raó de ser l’elecció d’una universitat privada quan els estudiós a realitzar no són oferts per les cinc universitats públiques del País Valencià, que únicament es dóna en els estudis de Veterinària.

És per això que es presenta la proposta d’adopció del següent

ACORD:

 

El ple de l’Ajuntament d’Alberic aprova per a l’any 2017-2018

 

1.- Substituir en l’apartat de 2 de les bases en el seu primer punt: el qualificatiu “homologada” pel de “pública”, així com afegir el qualificatiu “públic” a Conservatori.

2.- Que s’incloguen en totes les bases les modificacions necessàries per no incloure als estudiants matriculats en centres privats en aquestes ajudes.

3.- Excloure els estudis de veterinària del punt anterior, per les raons abans exposades.

Alberic 19 de desembre 2016.

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.