MOCIÓ PER A LA INCLUSIÓ DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL EN LES AJUDES ALS ESTUDIANTS PER AL CURS 2017-2018.

 

MOCIÓ PER A LA INCLUSIÓ DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL EN LES AJUDES ALS ESTUDIANTS PER AL CURS 2017-2018.

 

Analitzades les bases per a sol·licitar ajudes per a estudiants, s’observa que únicament tindran dret a elles els estudiants universitaris o d’ensenyaments artístics, obviant un altre tipus d’estudis tradicionalment desprestigiats com és la Formació Professional.

 

En l’únic institut que s’imparteix Formació Professional a Alberic, el I.E.S. Consuelo Aranda, només es poden escollir vuit titulacions de tres famílies professionals: Administració i gestió, Electricitat i Electrònica i Informàtica i Comunicacions de les 24 famílies que s’ofereixen al País Valencià i de les gairebé 200 titulacions possibles tant en FP Bàsica, com Grau mitjà i Grau Superior.

 

L’ajuntament ha de pal·liar en la mesura del possible les diferències que els nostres estudiants tenen respecte a altres estudiants de ciutats on l’oferta educativa és més àmplia.

 

Aquests ajuts han de possibilitar en la mesura del possible que les nostres filles i fills poden triar lliurement els estudis a realitzar i que el fet que en la nostra localitat no es puguen realitzar no supose un problema per a això.

 

És evident que a més dels estudis universitaris i els artístics que no s’imparteixen al nostre poble, també cal incloure els estudis de formació professional que tampoc s’imparteixen, estudis cada vegada més sol·licitats donada la seua alta inserció laboral.

 

És per això que es presenta la proposta d’adopció del següents

 

ACORDS:

 

El ple de l’Ajuntament d’Alberic aprova per a l’any vinent 2017-2018

 

1.- Denominar les ajudes com ajudes als estudis que no es poden realitzar a Alberic: universitaris, artístics i de formació professional.

 

2.- Incloure en l’apartat de 2 de les bases en el seu primer punt: estudis de formació professional de grau mitjà o superior que no s’imparteixen a Alberic.

 

3.- Que s’incloguen en totes les bases les modificacions necessàries per incloure als estudiants de Formació Professional esmentats en aquestes ajudes.

 

Alberic 19 de desembre 2016.

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.