MOCIÓ PER A LA CREACIÓ DE UN CONSELL CONSULTIU DEL PATRIMONI VEGETAL I MEDI RURAL D’ALBERIC.

 

calpino.jpg_1690988259

Alberic posseeix una quantitat important d’espais verds, tant en el medi urbà com en el seu terme municipal, aquests espais conformen el patrimoni vegetal, ornamental i forestal del nostre poble.

No fa falta explicar la importància que té per als alberiquenys la nostra Muntanyeta, el Jardí de la Glorieta i altres jardins de barriades que faciliten l’esplaí dels nostres veïns i veines, també cal fer referencia als arbres que esguiten el nostre terme entre els dos rius.

És una obligació de tots protegir, conservar i promocionar els valors patrimonials d’una manera adequada i responsable per a garantir la seua millora i continuïtat en el temps. La tasca de conservació del patrimoni vegetal no pot ser estructurada en períodes de 4 anys ( legislatura) ni amb criteris i objectius canviants segons qui siga el responsable de coordinar els mitjans municipals. es necessari que les decisions que prenguem sobre el patrimoni tinguen el màxim consens i que perduren en el temps.
Com que les decisions que es prenguen tenen conseqüències directes sobre tots els nostres veïns es important que es prenguen des de l´independència política i amb criteris tècnics preferentment, però al mateix temps és important que el polític competent en el manteniment i desenvolupament de les zones verdes estiga assessorat i recolzat en les seues actuacions i decisions .
Encara que aquesta moció no té l´intenció de fer un anàlisis critic de la qualitat de la conservació del patrimoni vegetal del poble , també es cert que al llarg del temps i amb totes les corporacions s´han fet coses bones i també s´han comes errades en l´aplicació de criteris tècnics i ornamentals com per eixample les podes execives que s´han practicat sobre alguns arbres com les jacarandes del Jardí de l´Amor , les moreres del Llavador, la mort de moltes palmeres pel morrut roig i d´altres.

Per una gestió del patrimoni vegetal adequada es fonamental identificar els objectes d´actuació mitjançant un inventari, unificar els criteris i objectius de conservació, a curt i llarg termini , activar i coordinar els mecanismes municipals disponibles, assessorar tècnicament al regidor responsable de l´àrea, estudiar i proposar qualsevol projecte d´ampliació i millora del nostre patrimoni, i promoure iniciatives públiques que tinguen com a objectiu promocionar la cultura del verd.
En el nostre poble tenim també la sort de comptar amb persones amb la formació tècnica i experiència professional adequada i sobradament demostrada per a coordinar totes les tasques d’assessorament abans relacionades .i el que és més important de forma altruista, sense costar-li ni un euro a les arques municipals.

Per tot lo abans exposat, proposem el segënt

ACORD

La creació d’un Consell tècnic Consultiu del Patrimoni Vegetal i Medi Rural multidisciplinar en les matèries relacionades amb el paisatgisme, jardineria , arquitectura i d´altres activitats tècniques relacionades amb l’urbanisme sostenible.

Aquest Consell tindria caràcter consultiu no vinculant ó en el seu cas en els termes que es convinguen amb el consistori i amb el suport de tots els grups polítics representats en la nostra corporació.

 

En Alberic a 29 de febrer de 2016

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.