MOCIÓ DE COMPROMÍS PER ALBERIC PERQUÉ ES COMPLISCA LA NORMATIVA PER A NOMENAR AL NOU CAP DE LA POLICIA LOCAL D’ALBERIC

dedocracia

Assumpte: Nomenament del nou cap de policía local.

Després de la dimissió del cap de la policía local d’alberic i davant la necessitat de cobrir aquesta plaça, volem que el procediment siga el més transparent posible i que complisca tots el punts de la normativa vigent.

Sabem que aquest nomenament no es fará pel procés de concurr-oposició, però també volem evitar la designació directa pel señor alcalde.

Com explica l’article 80 de l’EBEP (Estatut Bàsic de l’empleat públic), la lliure designació per a cobrir aquesta vacant deu ser mitjançant una entrevista, prèvia sel.lecció de curriculums i bais la designació de l’alclade i regidors. Es a dir, es deuen valorar els mèrits, titulacions i experència dels policies que vulguen accedir al nomenament perqué, amés, és un procediment obert en el que pot participar qualsevol funcionari del cos de policía.

Per tot açó, presentem la següent:

 Proposta d’acord

 Primera. Que es complisca el procediment, pas a pas, correctament, d’acord a l’article 80 de l’EBEP per a nomenar al pròxim cap de policía dels cos de la Policia Local d’Alberic.

Segona. Que se’ns informe a tots el grups polítics de cada pas del procediment i de les decissions que es prengen.

 

 

14 de gener de 2016

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.